Politika Privatnosti

Fresh Nekretnine politika privatnosti – Pravilnik o zaštiti podataka na sajtu freshestate.me

Ovaj pravilnik o zaštiti podataka je napravljen kako bi jasno bilo definisano korišćenje ,,ličnih informacija’’ koje se koriste na mreži. Ove informacije su prema zakonu definisane kao informacije koje se mogu koristiti samostalno ili u kombinaciji sa drugim inofrmacijama za identifikaciju, kontakt ili lociranje jedne osobe ili identifikaciju pojedinca u određenom kontekstu.

Molimo vas da pažljivo pročitate ovaj pravilnik da biste jasno shvatili kako prikupljamo, koristimo, štitimo ili tretiramo vaše lične podatke u skaldu sa našom veb stranicom.

Pravilnik je donešen 23.09.2019 u Podgorici, od strane DOO Fresh Podgorica.

1. DOO Fresh Podgorica, Ulica Baku br. 94 Podgorica, registarski broj: 550591813, PIB: 02811260 (u navedenom tekstu kao ,,Rukovodilac’’ je u obavezi da garantuje tajnost ličnih podataka koji su vezani za korišćenje usluga veb sajta freshestate.me i obavezuje se na tajnost komunikacije korisnika koji posjećuje i koristi usluge sajta sa Rukovodiocem, odnosno odgovornim licem koji rukovodi sajtom freshestate.me. Ova usluga se u daljem tekstu definiše kao ,,Servis’’ u skladu sa propisima.

2. Prilikom ulaska na sajt freshestate.me lice pristine na uslove korišćenja, a Rukovodilac vrši obradu podataka koji su neophodni, a koji su prethodno svojevoljno dati na korišćenje od strane posjetioca, u za to jasno definisanu svrhu za koju je odobrenje dato, na osnovu zakona koji to dozvoljava. Ovim zakonom, lice na koje se podaci odnose nije određeno ili odredivo na bilo koji način čak i nakon što se lični podaci obrade, a u skladu su sa svrhom obrade. Svi podaci koji se obrađuju moraju se zasnivati na vjerodostojnom izvoru, odnosno da budu istiniti i potpuni.

Ovim putem ali i prilikom ulaska na sajt freshestate.me, Rukovodilac obavještava lice na čije se lične podatke ovo odnosi o sljedećem:

  • Rukovodilac je odgovoran za prikupljanje podataka;
  • Svrha prikupljanja i obrade podataka je potrebna da bi Servis nesmetano funkcionisao, da bi u skladu sa zakonom bila omogućena bezbjednost Korisnika Servisa sajta, omogućavanje posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, kao i promotivna objavještenja, ali i izvršenje ugovora o posredovanju;
  • Prikupljeni podaci se ne odnose na identifikaciju lica. Rukovodilac se zakonom obavezuje na čuvanje poslovne tajne;
  • Zaposleni kod Rukovodioca su lica koja koriste prikupljene podatke i oni imaju ovlašćenje pri koriščenju istih. Korisnik Servisa stupa u pravni odnos sa zaposlenima kod Rukovodioca u vezi sa zaključenjem ugovora o zakupu ili prodaji.
  • Državni organi koji na osnovu zakona ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka Korisnika Servisa Rukovodioca;
  • U slučaju da nije dozvolilo obradu podataka, lice ima prava na zaštitu podataka o ličosti, kao i drugih prava koje im po zakonu pripadaju;
  • Lice koje je prethodno dalo pristanak o prikupljanju i obradi ličnih podataka, može bez obrazloženja i u bilo koje doba povući svoj pristanak, onosno može da prestane da koristi Servis. Nakon izmirenih obaveza nastalih za vrijeme trajanja korisničokg odnosa prestaje svako dalje prikupljanje podataka, kao i obrada istih, po nalogu lica koje je prethodo zatražilo da povuče pristanak o prikupljnju i obradi podataka.
  • Podaci Korisnika Servisa Rukovodioca, a koji se prikupljaju u svrhe naznačene ovim pravilnikom su: ime, prezime, broj telefona, adresa, e-mail, i IP adresa svakog pojedinačnog pristupa sajtu freshestate.me
  • Davanje ličnih podataka je dobrovoljno. Lica koja ne žele da budu Korisnik Servisa Rukovodioca nisu u obavezi da ostave bilo kakav podatak. U skaldu sa ZAKONOM O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA, ZAKONA O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI, ZAKONA O OGLAŠAVANJU, ZAKONA O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI i ZAKONU O OBLIGACIONIM ODNOSIMA ostavljanje podataka je obavezno.

3. Podaci koji su unešeni od strane Korisnika Servisa Rukovodioca nisu odgovornost Rukovodioca, niti je Rukovodilac odgovoran za tačnost podataka koji su unijeti, niti je Rukovodilac odgovoran za tačnost informacija koje su dostavila druga lica, kao ni za rezultat obrade podataka koja eventualno može da se desi nakon primanja takvih podataka.

4. Informacije dobrovoljno date od strane Korisnika Servisa Rukovodioca su zaštićeni od strane Rukovodioca i Rukovodilac poštuje privatnost Korisnika Servisa. Ovo se odnosi na podatke iz procesa registracije i ostale podatke o korisniku. Ove lične ppodatke Rukovodilac neće otkrivati trećim licima, osim u svrhu i pod uslovima koji su navedeni u ovom Pravilniku i u slučaju kada to zakon odredi.

5. U skladu sa zakonom, Rukovodilac može prikupiti određene podatke o posjetama dobijene tokom korišćenja Servisa. Iste podatke Rukovodilac može koristiti u cilju poboljšanja svog Servisa, veb sajt i poboljšao sadržajm kako bi ga prilagodio posjetiocima i Korisnicima.

6. Korisnik se ovim Pravilnikom obavezuje da osigura bezbjednost, integritet podataka i prava pristupa resurcsima u okviru svoje računarske mreže koja je povezana.

 

Politika upotrebe ,,kolačića’’

Šta su ,,kolačići’’?

Kolačići (odnosno, cookies), su male datoteke koje internet sajt čuva na vašem uređaju na kom pokrećete program za pretraživanje intreneta i koriste se kako bi prepoznali vaš uređaj kada pristupite svaki sljedeći put. Prihvatanje kolačića se potražuje pri prvoj posjeti sajtu.

Upotreba kolačića može biti različita, ali se najčešće koriste da bi se obezbijedilo efikasno funkcionisanje veb sajta i radi prikupljanja ingormacija o tome za šta posjetioci sajta koriste internet. To su pasivne datoteke koje ne mogu da šire nikakve kompjuterske viruse ili neki drugi zlonamjerni softver.

Sajtovi koriste informacije koje su prikupljene putem kolačića kako bi zapamtili podatke i sklonosti korisnika, kao što je npr. ,,dodavanje u korpu’’ ako je to e-commerce sajt, itd. Takođe se koriste inofrmacije: da li je korisnik prijavljen na sajt, kako se sajt koristi, itd.

Sesijski kolačići se automatski poništavaju kada zatvorite pretraživač. Postoje i kolačići koji ističu na određeni dan, a gdje se podaci zadržavaju neki duži vremenski period, a ovo su trajni kolačići. Oni se obično čuvaju na hard disku korisnika.

Takođe imamo kolačiće ,,prve strane’’ i kolačiće ,,treće strane’’. Kolačiće ,,prve strane’’ podešava sajt koji korisnik direktno pretražuje. Kolačiće ,,treće strane’’ podešava treća strana, odnosno strana čije veze su umetnute na sajtu koju korisnik posjećuje. Ove kolaćiće u najvećem broju slučajeva podešavaju programi za analitiku interneta, advertajzeri i slično.

Kako Fresh koristi kolačiće?

freshestate.me koristi kolačiće da bi unaprijedili i ažurirali naš veb sajt i prižili vam nabolje korisničko iskustvo. Sve informacije koje prikupljamo su anonimne, s toga ih ne možemo povezati sa drugim informacijama o vama. Samo zaposleni agencije Fresh imaju pristup ovim podacima.

Fresh koristi, odnosno prikuplja anonimne statističke podatke kako bi unaprijedili sadržaj našeg sajta. Kolačiće koje podešava Google Anaytics koristimo da bismo analizirali način na koji koristite naš sajt i pripremamo statističke podatke o korišćenju našeg sajta. Ovim putem prepoznajemo šta bi trebalo unaprijediti da bi korisničko iskustvo prošlo što bolje. Ovi kolačići sadrže šifru koja se koristi za prepoznavanje pretraživača kada se otvaraju pojedinačne stranice i ne sadrže lične podatke, a koriste se samo za analitiku interneta.

Posjetom sajta freshestate.me, automatski prihvatate kolačiće. 

DOO Fresh Podgorica