Uslovi Korišćenja

Pravila i uslovi korišćenja

freshestate.me sajt sadrži ponudu koju definiše i održava Fresh DOO, Podgorica. Prilikom ulaženja na sajt i korišćenja usluga koje pruža ovaj sajt, pristajete na dolje navedene stavke.

Ovu veb stranicu možete koristiti pod našim uslovima i pravilima, bez modifikacija. Samim tim što koristite ovu stranicu, smatra se da ste saglasni sa svim ovdje navedenim uslovima i odredbama.

Fresh DOO, redovno dodaje sadržaj, provjerava i optimizuje informacije objavljene na sajtu freshestate.me.

Fresh DOO, nije odgovorno niti garantuje tačnost informacija koje su unijete na sajtu freshestate.me

Fresh DOO, zadržava potpuno pravo da izmijeni pravila i uslove korišćenja u svakom momentu bez prethodnog obavještavanja krajnjeg korisnika.

Registracija

Korisnik je dužan da prilikom registracije unese ime, prezime, e-mail, i odredi pristupnu šifru svom nalogu prilikom registrovanja na sajt freshestate.me. Takođe, korisnik može unijeti svojevoljno i dodatne informacije o sebi kako bi poboljšao korisničko iskustvo.

Korisnik je obavezan da ostavi svoje lične podatke, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Fresh DOO štiti sve informacije i u obavezi je da u tajnosti čuva informacije koje je dobio od krajnjeg korisnika.

Zakazivanje sastanka sa agentom

Ukoliko se krajnji korisnik zainteresuje za neku nekretninu, bez obzira na to da li je u pitanju najam ili prodaja, potrebno je zakazati razgledanje nepokretnosti, a to je omogućeno samo verifikovanim korisnicima.

Najam ili kupovina nepokretnosti objavljenoj na stranici freshestate.me

Ukoliko registrovani korisnik pronađe nekretninu koju želi da iznajmi ili kupi, dužan je da najkasnije u roku od 48 sati od dana zaključenja ugovora obavijesti Fresh DOO o zaključenju ugovora i dostavi kopiju istog. Ukoliko se desi da se takva radnja ne prijavi u predviđenom roku, registrovani korisnik se obavezuje da isplati štetu u iznosu od 3.000 eura i to u roku od nedjelju dana od dana fakturisanja.

Odricanje odgovornosti

Sav sadržaj, proizvodi, usluge, informacije i softver dostupan na stranici ili sadržaj koji je dostupan kroz korišćenje veb stranice freshestate.me može sadržati netačne infromacije kao i tipografske greške. Informacije koje se unose na sajt, unose se i mijenjaju periodično. Fresh DOO, nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja priizlazi ili je povezana sa korišćenjem stranice ili njenim radom.

Ograničenje pristupa

Fresh DOO može u bilo kom momentu i bez prethodnog obavještenja prekinuti pristup stranici i uslugama koje vezane za poslovanje ove firme ili bilo kom drugom domenu koji je vezan za poslovanje.

Autorska prava

Sav sadržaj na veb sajtu freshestate.me pripada isključivo firmi Fresh DOO, Podgorica (osim fotografije gdje je izvor naglašen, a nalazi se u sklopu blog postova). Bilo kakvo kopiranje sadržaja ili podataka, korišćenje brendiranih fotografija, djelova teksta i slično, zahtijeva pismeno odobrenje od strane Fresh DOO, Podgorica.

U Podgorici, 23.09.2019.

Fresh DOO, Podgorica